SPISOVÁ SLUŽBA

 • třídění, převzetí a převoz dokumentů do spisovny
 • elektronické zpracování dokumentů
 • vypracování skartačního plánu
 • označení dokumentů a jejich evidence

 

ARCHIVACE DOKUMENTŮ

 • roztřídění dokumentů dle skartačních znaků
 • uložení dokumentů do spisovny v původním obalu nebo uložení do speciálního
  archivačního boxu či archivační spony
 • vyhotovení předávacího protokolu
 • zasílání kopií dokumentů emailem nebo poštou, kurýrem

 

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

 • převzetí dokumentů ke skenování
 • příprava dokumentů ke skenování (rozešití, podlepení apod.)
 • pořízení indexů dle specifikace 
 • vlastní naskenování na kvalitních skenerech

SKARTACE

 • vypracování individuálních skartačních plánů
 • vedení skartačního řízení se státním oblastním archivem (včetně zajištění skartačního povolení)
 • důvěrná fyzická skartace dokumentů s prošlou skartační lhůtou
 • vypracování potvrzení o skartaci a skartační protokoly

 

EXTERNÍ SPISOVNA

 • konzultační a metodické poradenství při zřizování Vaší spisovny
 • odborná revize a uspořádání stávajících dokumentů ve Vašich prostorách 
 • věcné a typové roztřídění dokumentů
 • tvorba interního spisového, archivačního a skartačního řádu

 

PORADENSTVÍ

 • poradenství v oblasti vedení dokumentů
 • metodické poradenství při optimalizaci objemů dokladů k archivaci
 • odborné posouzení Vaší situace při správě a řízení dokumentů
 • konzultace z právního hlediska