VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • vedení účetnictví na klíč
 • účetnictví u Vás ve firmě
 • zastupování při jednání se státními a dalšími institucemi (finančním úřadem, celním úřadem, OSSZ, zdravotními pojišťovnami)
 • kompletní nabídka služeb při vedení účetnictví: zpracování bankovních a pokladních dokladů, zpracování přijatých a vydaných dokladů, evidence pohledávek a závazků, sestavování daňového přiznání k dani z příjmů, zpracování daňového přiznání k DPH a povinné evidence, zpracování kompletní účetní závěrky včetně hlavní knihy, účetního deníku, evidence majetku… aj.

 

ZPRACOVÁNÍ MEZD

 • diskrétní zpracování celé mzdové agendy externě či u Vás ve firmě
 • pomoc v personálních otázkách
 • zastupování při jednání s OSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • zpracování veškeré mzdové dokumentace

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • zpracování bankovních a pokladních dokladů
 • zpracování přijatých a vydaných dokladů, včetně evidence pohledávek a závazků
 • tiskové a přehledové sestavy
 • závěrkové operace
 • zpracování všech daňových přiznání k dani z příjmů FO, DPH, silniční dani,
 • komunikace a zastupování se státními a dalšími institucemi

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI DAŇOVÉ A PRÁVNÍ

 • poradenství v účetnictví, daňové problematice
 • vypracování povinných vnitropodnikových směrnic
 • optimalizační procesy
 • konzultační a metodické poradenství